Thông tin hội thảo Nghiên cứu khoa học trung tâm quốc phòng an ninh

Đăng ký hoc GDQP

  • 06/11/2020
  • 1009

Đăng ký học GDQP-AN năm 2007

Chứng chỉ GDQP-AN

  • 06/11/2020
  • 1519

Trung tâm quốc phòng Khánh hòa thông báo đến các sinh viên trường ĐH Nha trang quy trình cấp Chứng chỉ GDQP-AN, cụ thể như sau

Chứng chỉ hệ phi chính quy

  • 06/11/2020
  • 861

Trung tâm giáo dục Quốc phòng Khánh Hòa thông báo đến các bạn Sinh viên được biết quy trình cấp Chứng chỉ GDQP-AN hệ phi chính quy tại trường ĐH Nha Trang như sau

Thông báo cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp-khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu.

  • 06/11/2020
  • 1031

THÔNG BÁO V/v cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp/khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu. Căn cứ vào yêu cầu của SV về cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN, bộ phận Quản lý đào tạo đã tiến hành các thủ tục rà soát kết quả học tập, ra Quyết định cấp SV các khóa đã hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Bài viết đã xem