Chứng chỉ hệ phi chính quy

  • 06-11-2020
  • /
  • 860
  • Nghiên cứu khoa học

Trung tâm giáo dục Quốc phòng Khánh Hòa thông báo đến các bạn Sinh viên được biết quy trình cấp Chứng chỉ GDQP-AN hệ phi chính quy tại trường ĐH Nha Trang như sau

Chứng chỉ hệ phi chính quy

Mời xem nội dung tại đây

Hội thảo khoa học Bộ môn

Bài viết trước

Hội thảo khoa học Bộ môn
Thông báo về việc đăng ký của sinh viên các khóa (trừ K56) vào các lớp học phần GDQP-AN được mở trong học kỳ 1 năm học 2014-2015

Tin tiếp theo

Thông báo về việc đăng ký của sinh viên các khóa (trừ K56) vào các lớp học phần GDQP-AN được mở trong học kỳ 1 năm học 2014-2015

Bài viết liên quan

Thông báo cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp-khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu.
06/11/2020

Thông báo cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp-khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu.

Đăng ký hoc GDQP
06/11/2020

Đăng ký hoc GDQP

Chứng chỉ GDQP-AN
06/11/2020

Chứng chỉ GDQP-AN

Các báo cáo học thuật Bộ môn GDQP, tháng 5/2018
07/03/2019

Các báo cáo học thuật Bộ môn GDQP, tháng 5/2018