Đăng ký hoc GDQP

  • 06-11-2020
  • /
  • 1008
  • Nghiên cứu khoa học

Đăng ký học GDQP-AN năm 2007

Đăng ký hoc GDQP

Mời xem nội dung tại đây

Chứng chỉ GDQP-AN

Bài viết trước

Chứng chỉ GDQP-AN
Thông báo về việc đăng ký của sinh viên các khóa (trừ K56) vào các lớp học phần GDQP-AN được mở trong học kỳ 1 năm học 2014-2015

Tin tiếp theo

Thông báo về việc đăng ký của sinh viên các khóa (trừ K56) vào các lớp học phần GDQP-AN được mở trong học kỳ 1 năm học 2014-2015

Bài viết liên quan

Thông báo cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp-khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu.
06/11/2020

Thông báo cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp-khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu.

Chứng chỉ hệ phi chính quy
06/11/2020

Chứng chỉ hệ phi chính quy

Chứng chỉ GDQP-AN
06/11/2020

Chứng chỉ GDQP-AN

Các báo cáo học thuật Bộ môn GDQP, tháng 5/2018
07/03/2019

Các báo cáo học thuật Bộ môn GDQP, tháng 5/2018

Bài viết đã xem