Kế hoạch giảng dạy GDQP-AN Khóa 55

  • 10-12-2013
  • /
  • Quản trị website
  • 1036
  • Tin tức đào tạo
HSSV khóa 55, nhập học vào ĐHNT, đợt 1, xin mời xem lịch học các học phần Giáo dục quốc phòng, an ninh, học kỳ I, năm học 2013-2014.
Kế hoạch giảng dạy GDQP-AN Khóa 55
 Kê hoạch dạy HK2/NH 2011-2012

Bài viết trước

Kê hoạch dạy HK2/NH 2011-2012
Thông báo về việc đăng ký của sinh viên các khóa (trừ K56) vào các lớp học phần GDQP-AN được mở trong học kỳ 1 năm học 2014-2015

Tin tiếp theo

Thông báo về việc đăng ký của sinh viên các khóa (trừ K56) vào các lớp học phần GDQP-AN được mở trong học kỳ 1 năm học 2014-2015

Bài viết liên quan

Thông báo cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp-khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu.
06/11/2020

Thông báo cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp-khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu.

Đăng ký hoc GDQP
06/11/2020

Đăng ký hoc GDQP

Chứng chỉ hệ phi chính quy
06/11/2020

Chứng chỉ hệ phi chính quy

Chứng chỉ GDQP-AN
06/11/2020

Chứng chỉ GDQP-AN