TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Thông báo

Thời khóa biểu GDTC3, Khóa 59, HK 1, NH2018-2019

  • 20/09/2018

Tải File tại đâyTHỜI KHÓA BIỂU KHÓA 59 – GDTC 3 ( TỰ CHỌN 2 ) – HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019.

 

SÁNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

Tiết 1,2

BL1 (Phong)

BĐ2 (Hương)

BL2 (Phong)

BĐ5 (Hương)

BL3 (Phong)

 

BĐ1 (Hương)

BĐ3 (Trung)

BĐ4  (Hương)

BĐ6 (Trung)

BC5 (Tự)

 

CL1 (Trung)

BC1 (Tự)

VO3 (Trang)

BC3 (Tự)

VO5 (Trang)

 

VO1 (Trang)

 

CL3 (Trung)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 3,4

CL2 (Trung)

BC2 (Tự)

CL4 (Trung)

BC4 (Tự)

BC6 (Tự)

 

VO2 (Trang)

 

VO4 (Trang)

 

VO6 (Trang)

 

             

CHIỀU

           

Tiết 6,7

BĐ7 (Hương)

BĐ10 (Hương)

BĐ12 (Hương)

BĐ15 (Hương)

 

 

BC7 (Tự)

CL5 (Trung)

BC9 (Tự)

VO9 (Trang)

 

 

 

VO7 (Trang)

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tiết 8,9

BL5 (Phong)

BL6 (Phong)

BĐ13 (Hương)

 

 

 

BĐ8 (Hương)

BĐ11 (Hương)

BC10 (Tự)

BĐ16 (Hương)

 

 

BC8 (Tự)

VO8 (Trang)

BĐ14 (Trung)

VO10 (Trang)

 

 

BĐ9 (Trung)

CL6 (Trung)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỐ LỚP  :   BĐ: 16 (Hương : 12;  Trung: 4 ) ;  BC: 10 (Tự) ; BL: 5 ( Phong); VO: 10 ( Trang); CL: 6 (Trung)

TỔNG CỘNG:  50

-  Thời gian đăng ký môn học: - Từ ngày: 21/08/2018 đến ngày 09/09/2018: Đăng ký qua mạng trường (http://daotao.ntu.edu.vn/default.do)

- Hoặc (Buổi sáng từ 8h00, buổi chiều từ 14h00), tại văn phòng trung tâm GDQP

Thời gian học bắt đầu:  Từ ngày:   10/09/2018 đến ngày 03/12/2018 theo thời khóa biểu.

-          Các lớp Bóng đá – BĐ: mã môn học (85097) – Sân cỏ nhân tạo

-          Bóng chuyền - BC (85098) và Cầu lông - CL (85105) - Nhà thi đấu đa năng

-    Các lớp Bơi lội - BL (85066) học tại Bể bơi trường Sĩ quan thông tin số: 101 Mai Xuân Thưởng

-    Các lớp Võ thuật - VO (Taekwondo – 85108) học tại đường chạy Thanh niên

- Mã môn học Điền kinh: 85065

Tên giảng viên:

Bóng đá: thầy Doãn Văn Hương ( 0913482805);

Bóng chuyền: Thầy Trần Văn Tự (0914024200)

Bơi lội: Thầy Nguyễn Hồ Phong (0603572109)

Cầu lông: Thầy Trương Hoài Trung (0905707789)

Võ thuật: Cô Giang Thị Thu Trang (0935240882)

 

 

BỘ MÔN GDTC