Tin tức & Sự kiện

Lễ kết nạp đảng viên

 • 06/11/2020
 • 691

Lễ kết nạp đảng viên

 • 02/10/2019
 • 71

Lễ kết nạp đảng viên

 • 02/10/2019
 • 57

Kiểm tra nhiệm vụ đảng viên sĩ quan biệt phái

 • 02/11/2018
 • 474

Kiểm tra nhiệm vụ đảng viên sĩ quan biệt phái

 • 02/11/2018
 • 21

Lễ kết nạp đảng viên

 • 27/03/2018
 • 25

Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thành công tốt đẹp

 • 16/10/2017
 • 213

Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thành công tốt đẹp

 • 16/10/2017
 • 26

Đại hội bộ phận Công đoàn Trung tâm GDQP&AN

 • 14/09/2017
 • 91

Đại hội bộ phận Công đoàn Trung tâm GDQP&AN

 • 14/09/2017
 • 5

Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng Khánh Hòa thành công tốt đẹp

 • 26/08/2017
 • 174

Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng Khánh Hòa thành công tốt đẹp

 • 26/08/2017
 • 15