TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Nhà thi đấu Đa Năng, Trường Đại học Nha Trang

Tin tức & Sự kiện

Lễ kết nạp đảng viên
06/11/2020

Lễ kết nạp đảng viên

Lễ kết nạp đảng viên
02/10/2019

Lễ kết nạp đảng viên

Lễ kết nạp đảng viên
02/10/2019

Lễ kết nạp đảng viên

Kiểm tra nhiệm vụ đảng viên sĩ quan biệt phái
02/11/2018

Kiểm tra nhiệm vụ đảng viên sĩ quan biệt phái

Kiểm tra nhiệm vụ đảng viên sĩ quan biệt phái
02/11/2018

Kiểm tra nhiệm vụ đảng viên sĩ quan biệt phái

Lễ kết nạp đảng viên
27/03/2018

Lễ kết nạp đảng viên

Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thành công tốt đẹp
16/10/2017

Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thành công tốt đẹp

Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thành công tốt đẹp
16/10/2017

Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thành công tốt đẹp

Đại hội bộ phận Công đoàn Trung tâm GDQP&AN
14/09/2017

Đại hội bộ phận Công đoàn Trung tâm GDQP&AN

Đại hội bộ phận Công đoàn Trung tâm GDQP&AN
14/09/2017

Đại hội bộ phận Công đoàn Trung tâm GDQP&AN

Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng Khánh Hòa thành công tốt đẹp
26/08/2017

Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng Khánh Hòa thành công tốt đẹp

Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng Khánh Hòa thành công tốt đẹp
26/08/2017

Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng Khánh Hòa thành công tốt đẹp