Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng Khánh Hòa thành công tốt đẹp

  • 26-08-2017
  • /
  • Quản trị website
  • 408
Đồng chí Lê Xuân Tài được bầu làm Bí thư.
Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng Khánh Hòa thành công tốt đẹp

Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng Khánh Hòa thành công tốt đẹp.
Đại hội được tổ chức vào ngày 17/4/2015. Đồng chí Lê Xuân Tài được bầu làm Bí thư Chi bộ.

Đại hội đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, bài học rút ra từ quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015 và mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2015 - 2017: đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy các học phần giáo dục quốc phòng, an ninh và giáo dục thể chất, góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và sưc khỏe, năng lực công tác, trung thành với mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa  xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Đại hội đã thảo luận và thống nhất đề ra các giải pháp chủ yếu cần tập trung lãnh đạo thực hiện: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần do Trung tâm phụ trách; tiếp tục hoàn thiện chương trình học phần, nhất là chương trình giảng dạy các học phần GDQPAN sao cho phù hợp với chương trình đã, đang triển khai ở các trường ĐH và Cao đẳng trên phạm vi toàn quốc; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Chi bộ theo hướng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Trung tâm như  tham mưu và tham gia triển khai công tác quốc phòng, an ninh cũng như phong trào thể dục thể thao trong CBVC, sinh viên toàn Trường.          Một số chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2015 - 2017 được Đại hội thảo luận, thống nhất: Phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ (trong đó có ít nhất 30% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ), kết nạp mới từ 1 - 2 đảng viên.

Đại hội bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2017 gồm 3 đồng chí: đồng chí Lê Xuân Tài - Bí thư, Nguyễn Hồ Phong - Phó Bí thư, Nguyễn Anh Tấn - ủy viên.
Quân khu 5: Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng – an ninh

Bài viết trước

Quân khu 5: Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng – an ninh
QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDQP & AN NINH

Tin tiếp theo

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDQP & AN NINH

Bài viết liên quan

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDQP & AN NINH
19/12/2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDQP & AN NINH

Nơi làm việc mới Văn phòng Trung tâm GDQPKH
23/04/2013

Nơi làm việc mới Văn phòng Trung tâm GDQPKH

Lễ kết nạp đảng viên
02/10/2019

Lễ kết nạp đảng viên