Giới thiệu chung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Chào mừng quý khách đến với website Trung tâm!
Chúc quý khách sức khỏe và tìm được những thông tin cần thiết!

    
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

GIỚI THIỆU

      Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Nha Trang, được thành lâp năm 2004