Thông báo

Các báo cáo học thuật Bộ môn GDQP, tháng 5/2018
07/03/2019
Các báo cáo học thuật Bộ môn GDQP, tháng 5/2018
1.LÀM RÕ MỘT SỐ NỘI DUNG TỪNG NGƯỜI TRONG CHIẾN ĐẤU TIẾN CÔNG. Tác giả Lê Dũng Hoan 2.THẮNG LỢI VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945 – 1975) Tác giả Nguyễn Văn Tiến 3. PHƯƠNG ÁN GIẢNG DẠY NỘI DUNG “THỰC HÀNH SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI LỰU ĐẠN VIỆT NAM” THEO THEO THÔNG TƯ SỐ 03/2017 TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QP&AN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG. Tác giả Bùi Than Tuấn
Thông báo cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp-khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu.
09/06/2020
Thông báo cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp-khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu.

THÔNG BÁO V/v cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp/khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu. Căn cứ vào yêu cầu của SV về cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN, bộ phận Quản lý đào tạo đã tiến hành các thủ tục rà soát kết quả học tập, ra Quyết định cấp SV các khóa đã hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Các Bộ môn

Lê Thị Thuỷ
ĐT: 097 9698681   Email: thuylt@ntu.edu.vn
Giang Thị Thu Trang
ĐT: 0935240882    Email: tranggtt@ntu.edu.vn

Vị trí văn phòng