Search

Kế hoạch công việc

*  ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIẢNG DẠY 

*  CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
-  Bóng đá
-  Bóng chuyền
-  Bơi lội
-  Điền kinh
-  Cầu lông
-  Võ thuật 

-  Aerobic


*  CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN
-  Bóng đá:                         2020 - 2021
-  Bóng chuyền:                 2020 - 2021
-  Bơi lội:                            2020 - 2021
-  Điền kinh:                       2020 - 2021
-  Cầu lông:                        2020 - 2021
-  Võ thuật:                         2020 - 2021

-  Aerobic:                          2020 - 2021

Bộ môn GDTC