Search

Đề cương chi tiết học phần

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Năm học 2022 - 2023

 

I. MÔN BẮT BUỘC (Điền kinh - Chạy)

 - ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

- ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

II. MÔN TỰ CHỌN                                                                
  
 *** HỌC PHẦN ***  GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH NĂM HỌC 2022 - 2023
 1. Bóng Đá:        Thầy Hồ Thanh Nhã         ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
 2. Bóng chuyền:  Thầy Trần Văn Tự  ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
 3. Bơi lội:  Thầy Nguyễn Hồ Phong  ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
 4. Cầu lông:  Thầy Trương Hoài Trung  ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
 5. Võ Taekwondo:      Cô Giang Thị Thu Trang  ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
 6. Aerobic:  Cô Mai Thị Nụ ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

Bộ môn GDTC