Thông báo

BM GDTC - SHHT tháng 4/2022

  • 02/04/2022

Vào lúc 9h00 ngày 02/4/2022, tại văn phòng BM GDTC đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật cấp bộ môn với số lượng 100% thành viên; Với các bài báo cáo của 3 giảng viên Trần Văn Tự, Nguyễn Hồ Phong và Giang Thị Thu Trang (file đính kèm)