Thông báo

TKB Giáo dục QP-AN, HK1, NH 2018-2019

  • 27/09/2018
Tải File tại đây


 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

(Thời gian từ 17/09/2018 – 23/11/2018).
KHÔNG ÁP DỤNG CHO K60

 

1-Học phần GDQPAN 1 ( Mã số 66006).

 

TT

Lớp

Phòng

học

TC

MH

Tên

MH

GV

giảng dạy

Buổi

học

SL

Thời gian học

1

HLQP1A

PHQP1

3

66006

GDQP1

Bùi Thanh Tuấn

SÁNG

80

17/09/18-27/09/18

(Tuần 2,3)

2


HLQP1C

PHQP1

3

66006

GDQP1

Lê Xuân Tài

TỐI


80

17/09/18-05/10/18

(Tuần 2,3,4)

3

HLQP1L

PHQP1

3

66006

GDQP1

Bùi Thanh Tuấn

TỐI


80

08/10/18-26/10/18

(Tuần 5,6,7)

4

HEQP1G

PHQP1

3

66006

GDQP1

Trịnh Đức Minh

TỐI


80

29/10/18-16/11/18

(Tuần 8,9,10)

 

2 -Học phần GDQPAN 2 ( Mã số 66007).

 

TT

Lớp

Phòng

học

TC

MH

Tên

MH

GV

giảng dạy

Buổi

học

SL

Thời gian học

1

HLQP2A


PHQP2

2

66007

GDQP2

Võ Như Nam

SÁNG

80

17/09/18-25/09/18

(Tuần 2,3)

2

HLQP2B

PHQP2

2

66007

GDQP2

Nguyễn Văn Hợi

CHIỀU


80

17/09/18-25/09/18

(Tuần 2,3)

3

HLQP2C

PHQP2

2

66007

GDQP2

Trịnh Đức Minh

TỐI80

17/09/18-28/09/18

(Tuần 2,3)

4

HLQP2L

PHQP2

2

66007

GDQP2

Phạm Tiến Khoa

TỐI

80

01/10/18-12/10/18

(Tuần 4,5)

5

HLQP2H

PHQP2

2

66007

GDQP2

Nguyễn Văn Hợi

TỐI

80

15/10/18-26/10/18

(Tuần 6,7

6

HLQP2V

PHQP2

2

66007

GDQP2

Lê Dũng Hoan

TỐI

80

29/10/18-09/11/18

(Tuần 8,9)

7

HLQP2X

PHQP2

2

66007

GDQP2

Nguyễn Văn Tiến

TỐI

80

12/11/18-23/11/18

(Tuần 10,11)

 

3-Học phần GDQPAN 3 ( Mã số 66008).

 

TT

Lớp

Phòng

học

TC

MH

Tên

MH

GV

giảng dạy

Buổi

học

SL

Thời gian học

1

HLQP3A

SÂN TẬP

QP

3

66008

GDQP3

Lê Dũng Hoan

SÁNG

80

17/09/18-27/09/18

(Tuần 2,3)

2

HLQP3B

SÂN TẬP

QP

3

66008

GDQP3

Nguyễn Văn Tiến

CHIỀU

80

17/09/18-27/09/18

(Tuần 2,3)


P.GIÁM ĐỐC                                                                                                                                                                     
        LẬP KẾ HOẠC
H

 

 

LÊ XUÂN TÀI                                                                                                                                        LÊ THỊ THỦY