Thông báo

TKB học phần GDTC2-tự chon, Khóa 60-HK2-NH2018-2019

  • 15/03/2019
Bấm vào đây để tải File

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 60 – GDTC 2 ( TỰ CHỌN 1 ) – HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 – 2019.

SÁNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

7h00 – 8h30

Tiết 1,2

BL1 (Phong)

BL3 (Phong)

BL5 (Phong)

BL7 (Phong)

BL9 (Phong)

BL11 (Phong)

BĐ1 (Hương)

BĐ2 (Hương)

BĐ3  (Hương)

BĐ4 (Hương)

BĐ5 (Hương)

BĐ6 (Hương)

CL1 (Trung)

BĐ7 (Trung )

CL3 (Trung)

BĐ8 (Trung )

BC5 (Tự)

BC7 (Tự)

VO1 (Trang)

BC1 (Tự)

VO5 (Trang)

BC3 (Tự)

VO9 (Trang)

VO3 (Trang)

VO7 (Trang)

8h30 – 10h00

Tiết 3,4

BL2 (Phong)

BL4 (Phong)

BL6 (Phong)

BC4 (Tự)

BC6 (Tự)

BL12 (Phong)

CL2 (Trung)

BC2 (Tự)

CL4 (Trung)

VO8 (Trang)

VO10 (Trang)

BC8 (Tự)

VO2 (Trang)

VO4 (Trang)

VO6 (Trang)

CHIỀU

14h00 – 15h30

Tiết 6,7

BĐ9 (Hương)

BĐ10 (Hương)

BĐ11 (Hương)

BĐ12 (Hương)

BĐ13 (Hương)

BĐ14 (Hương)

BĐ15 (Trung )

BĐ16 (Trung )

BĐ17 (Trung )

BC9 (Tự)

CL5 (Trung)

BC11 (Tự)

BC13 (Tự)

BC15 (Tự)

BC17 (Tự)

VO11 (Trang)

VO13 (Trang)

VO15 (Trang)

VO17 (Trang)

VO19 (Trang)

VO21 (Trang)

BL23 (Phong)

15h30 – 17h00

Tiết 8,9

BL14 (Phong)

BL16 (Phong)

BL18 (Phong)

BL20 (Phong)

BL24 (Phong)

BĐ18 (Hương)

BĐ19 (Hương)

BĐ20 (Hương)

BĐ21 (Hương)

BĐ22 (Hương)

BĐ23 (Hương)

BĐ24 (Trung )

BĐ25 (Trung )

BĐ26 (Trung )

BC10 (Tự)

CL6 (Trung)

BC12 (Tự)

BC14 (Tự)

BC16 (Tự)

BC18 (Tự)

VO12 (Trang)

VO14 (Trang)

VO16 (Trang)

VO18 (Trang)

VO20 (Trang)

VO22 (Trang)

SỐ LỚP  :   BĐ: 26 (Hương: 18 ;  Trung: 8) ;  BC: 18 (Tự) ; BL: 16 ( Phong); VO: 22 ( Trang); CL: 6 (Trung)

TỔNG CỘNG:  88 lớp

-  Thời gian đăng ký môn học: - Từ ngày: 15/ 01/ 2019 đến ngày 02/03/2019: Đăng ký qua mạng trường (http://daotao.ntu.edu.vn/default.do)

- Hoặc (Buổi sáng từ 8h00, buổi chiều từ 14h00), tại văn phòng trung tâm GDQP

Thời gian học bắt đầu:  Từ ngày:   04/03/2019 đến ngày 25/05/2019 theo thời khóa biểu.

-          Các lớp Bóng đá – BĐ: mã môn học (85097) – Sân cỏ nhân tạo

-          Bóng chuyền - BC (85098) và Cầu lông - CL (85105) - Nhà thi đấu đa năng

-    Các lớp Bơi lội - BL (85066) học tại Bể bơi trường Sĩ quan thông tin, 101 Mai Xuân Thưởng, NT, KH)

-    Các lớp Võ thuật - VO (Taekwondo – 85108) học ngoài sân bãi – đường chạy Thanh niên

Tên giảng viên:

Bóng đá: thầy Doãn Văn Hương ( 0913482805); Trương Hoài Trung

Bóng chuyền: Thầy Trần Văn Tự (0914024200)

Bơi lội: Thầy Nguyễn Hồ Phong (0603572109)

Cầu lông: Thầy Trương Hoài Trung (0905707789)

Võ thuật: Cô Giang Thị Thu Trang (0935240882)

BỘ MÔN GDTC