Search

Đội Tự vệ trường Đại học Nha Trang

HUẤN LUYỆN LỰC LƯỢNG TỰ VỆ NĂM 2023

 

          Thực hiện Kế hoạch công tác quốc phòng, quân sự năm 2023, từ ngày 23 - 29/10, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) Trường Đại học Nha Trang tổ chức huấn luyện Đại đội Tự vệ năm 2023. TS Trần Doãn Hùng, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, Phó Chỉ huy trưởng; TS Trần Trọng Đạo, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn, Chính trị viên phó Ban CHQS Trường theo dõi, chỉ đạo đợt huấn luyện.

          Tham gia đợt huấn luyện gồm 46 cán bộ, chiến sĩ của Đại đội Tự vệ Trường, là những đồng chí có tuổi đời, sức khỏe, trình độ, phẩm chất chính trị tốt; được lựa chọn từ các Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm. Nội dung huấn luyện tập trung vào một số nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ, Dự bị động viên, Giáo dục Quốc phòng và An ninh; quy định của pháp luật về Động viên quốc phòng, phòng thủ dân sự,…; Dân quân tự vệ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam; huấn luyện đội ngũ từng người có súng; kỹ thuật ném lựu đạn và nội dung chiến thuật về bảo vệ mục tiêu, phối hợp với các lực lượng trong chiến đấu tiến công, phòng ngự.

          Kết thúc huấn luyện, Ban CHQS Trường đã tiến hành kiểm tra đối với từng cán bộ, chiến sĩ. Kết quả kiểm tra đối với nội dung nhận thức chính trị, 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 70% đạt khá, giỏi; đối với nội dung ném lựu đạn xa trúng đích, 100% đạt yêu cầu trở lên, có 60% đạt khá, giỏi. Dịp này, Ban CHQS Trường đã biểu dương, tặng thưởng cho 03 đồng chí: Cao Mạnh Đức, Trung đội trưởng Trung đội 1; Nguyễn Huyền Cát Anh, chiến sĩ, Trung đội 2 và Mai Thị Phương, chiến sĩ, Trung đội 3 đã đạt thành tích xuất sắc trong đợt huấn luyện.

          Nhận xét về kết quả đợt huấn luyện, TS. Trần Doãn Hùng đánh giá cao công tác tổ chức, bảo đảm và tổ chức huấn luyện; ghi nhận sự tham gia tích cực của đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy; biểu dương tinh thần cố gắng của cán bộ, chiến sĩ, đã khắc phục khó khăn, sắp xếp thời gian, công việc tham gia huấn luyện đạt kết quả tốt. Đồng thời, đồng chí Phó Chỉ huy trưởng cũng chỉ ra những thiếu sót, hạn chế, rút kinh nghiệm để các lần huấn luyện sau đạt kết quả tốt hơn.

          Thời gian gần đây, trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực, thông qua đợt huấn luyện giúp cán bộ, chiến sĩ Đại đội Tự vệ Trường nắm rõ hơn đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh nói chung, công tác dân quân tự vệ nói riêng. Từ đó tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng tự vệ Trường, lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao./.