Thông tin Công tác sinh viên Trung tâm quốc phòng an nình đh nha trang

Hội thảo khoa học Bộ môn

  • 06/11/2020
  • 989

Tìm PP giảng dạy phù hợp đối tượng học GDTC

Các báo cáo học thuật Bộ môn GDQP, tháng 5/2018

  • 07/03/2019
  • 487
1.LÀM RÕ MỘT SỐ NỘI DUNG TỪNG NGƯỜI TRONG CHIẾN ĐẤU TIẾN CÔNG. Tác giả Lê Dũng Hoan 2.THẮNG LỢI VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945 – 1975) Tác giả Nguyễn Văn Tiến 3. PHƯƠNG ÁN GIẢNG DẠY NỘI DUNG “THỰC HÀNH SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI LỰU ĐẠN VIỆT NAM” THEO THEO THÔNG TƯ SỐ 03/2017 TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QP&AN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG. Tác giả Bùi Than Tuấn

Hội thảo Khoa học

  • 25/01/2013
  • 931
Tìm phương pháp giảng dạy phù hợp cho HSSV là các đối tượng đặc biệt

Bài viết đã xem