Tin tức đào tạo trung tâm quốc phòng an ninh Đại học Nha Trang

Thông báo về việc đăng ký của sinh viên các khóa (trừ K56) vào các lớp học phần GDQP-AN được mở trong học kỳ 1 năm học 2014-2015

 • 06/11/2020
 • 790

THÔNG BÁO (Về việc đăng ký của sinh viên các khóa vào các lớp học phần GDQP-AN được mở trong học kỳ 1 năm học 2014-2015)

KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN VÀ GIAO NAM SINH VIÊN ĐÀO TẠO SỸ QUAN DỰ BỊ NĂM 2016

 • 06/11/2020
 • 561

Thực hiện Công văn số 28/BGDĐT-GDQP ngày 04/04/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Nha Trang tuyển chọn 20 nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sỹ quan dự bị (SQDB) năm 2016.

Thông báo về Kế hoạch giảng dạy các học phần GDQP-AN, đầu năm cho sinh viên khóa mới (K56) trong học kỳ 1 năm học 2014-2015

 • 17/10/2014
 • 583
THÔNG BÁO (Về việc về Kế hoạch giảng dạy các học phần GDQP-AN, đầu năm cho sinh viên khóa mới-K56 được mở trong học kỳ 1 năm học 2014-2015)

Kế hoạch giảng dạy GDQP-AN Khóa 55

 • 10/12/2013
 • 1037
HSSV khóa 55, nhập học vào ĐHNT, đợt 1, xin mời xem lịch học các học phần Giáo dục quốc phòng, an ninh, học kỳ I, năm học 2013-2014.

Kê hoạch dạy HK2/NH 2011-2012

 • 25/01/2013
 • 299
Thời khóa biểu dạy học

Ke hoach giang day GDQP khoa 54

 • 25/01/2013
 • 350
Ke hoach giang day GDQP khoa 54

Bài viết đã xem