KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN VÀ GIAO NAM SINH VIÊN ĐÀO TẠO SỸ QUAN DỰ BỊ NĂM 2016

  • 06-11-2020
  • /
  • 560
  • Tin tức đào tạo

Thực hiện Công văn số 28/BGDĐT-GDQP ngày 04/04/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Nha Trang tuyển chọn 20 nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sỹ quan dự bị (SQDB) năm 2016.

KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN VÀ GIAO NAM SINH VIÊN ĐÀO TẠO SỸ QUAN DỰ BỊ NĂM 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDQPKH                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

                                                                                           Khánh Hòa, ngày 15 tháng 8 năm 2016

 

 BÁO CÁO KẾT QUẢ

TUYỂN CHỌN VÀ GIAO NAM SINH VIÊN ĐÀO TẠO SỸ QUAN DỰ BỊ NĂM 2016

 

Kính gửi:  Hiệu trưởng

           Thực hiện Công văn số 28/BGDĐT-GDQP ngày 04/04/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Nha Trang tuyển chọn 20 nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sỹ quan dự bị (SQDB) năm 2016.

           Được sự phân công và giao nhiệm vụ của Ban Giám hiệu nhà trường v/v triển khai thực hiện nội dung của Công văn số 28/ BGDĐT-GDQP. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Khánh Hòa đã tiến hành thực hiện các bước tuyển chọn nam sinh viên đi đào tạo sỹ quan dự bị năm 2016.

          Qua thời gian xét tuyển, Trung tâm đã lập danh sách gửi đi đào tạo SQDB là 20 nam SV khóa 54 và Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định số 280 ngày 27/07/2016 gọi 20 nam sinh viên (có danh sách cụ thể) của Trường Đại học Nha Trang đi đào tạo SQDB tại trường Quân sự Quân khu 5, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

          Trung tâm GDQPKH đã thực hiện đầy đủ các bước xét tuyển và xác lập hồ sơ đào tạo SQDB gồm:

-         Đơn tình nguyện đi đào tạo SQDB năm 2016 của từng sinh viên;

-         Giấy khai sinh;

-         Hoàn thành biểu mẫu lý lịch sinh viên có xác nhận của Đảng ủy và chính quyền địa phương nơi gia đình sinh viên cư trú;

-         Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe (Giấy khám sức khỏe) tham gia đào tạo SQDB do Trung tâm Đa khoa Medic Nha Trang khám và cấp;

-         Bảng điểm Đại học;

-         Giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình Đại học.

          Ngày 09/08/2016 đ/c Phó giám đốc Trung tâm GDQPKH đã đưa 18 sinh viên đủ tiêu chuẩn đi đào tạo SQDB tại trường Quân sự Quân khu 5, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

           Công việc bàn giao sinh viên và các giấy tờ liên quan rất tốt. Trường Quân sự QK 5 đã nhận đủ 18 hỗ sơ SV đào tạo SQDB năm 2016 và đã biên chế các SV về các đơn vị huấn luyện ngay khi bàn giao xong.

         Trung tâm GDQPKH cũng rất quan tâm và lo ngại đến việc bàn giao thiếu 2 SV so với thông báo triệu tập. Tuy nhiên Trường Quân sự QK 5 trả lời rằng việc đó đã không ảnh hưởng gì đến công tác đào tạo chung, Nhà trường QS nhận bao nhiêu thì họ đào tạo và cấp bắng SQ bấy nhiêu. Trong thực tế cũng đã có nhiều trường bàn giáo thiếu vì nhiều lý do khác nhau chứ không phải chỉ có trường ta.

         Hiện tại Trung tâm GDQP đã liên lạc với sinh viên và được biết sinh viên của trường ta đang học tập ổn định và xác định tốt tư tưởng, có nhiều em cón nguyện vọng muốn phục vụ lâu dài trong quân đội.

         Hôm nay Trung tâm GDQPKH xin báo cáo để Hiệu trưởng biết.

        Xin cảm ơn.

                                                                                                      Trung tâm GDQP Khánh Hòa

                                                                                                                     Phó Giám đốc

                                                                                                                      Lê Xuân Tài

Thông báo cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp-khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu.

Bài viết trước

Thông báo cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp-khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu.
Thông báo về việc đăng ký của sinh viên các khóa (trừ K56) vào các lớp học phần GDQP-AN được mở trong học kỳ 1 năm học 2014-2015

Tin tiếp theo

Thông báo về việc đăng ký của sinh viên các khóa (trừ K56) vào các lớp học phần GDQP-AN được mở trong học kỳ 1 năm học 2014-2015

Bài viết liên quan

Thông báo cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp-khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu.
06/11/2020

Thông báo cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp-khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu.

Đăng ký hoc GDQP
06/11/2020

Đăng ký hoc GDQP

Chứng chỉ hệ phi chính quy
06/11/2020

Chứng chỉ hệ phi chính quy

Chứng chỉ GDQP-AN
06/11/2020

Chứng chỉ GDQP-AN