Kiểm tra nhiệm vụ đảng viên sĩ quan biệt phái

  • 02-11-2018
  • /
  • Quản trị website
  • 2010
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, trường Đại học Nha Trang, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh Khánh Hòa về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên đối với sĩ quan biệt phái
Kiểm tra nhiệm vụ đảng viên sĩ quan biệt phái

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, trường Đại học Nha Trang, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh Khánh Hòa về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên đối với 2 đồng chí biệt phái sĩ quan của LLVT tỉnh năm 2018, vào chiều ngày 26/10/2018, tại phòng họp Đảng ủy, trường ĐHNT.

Đoàn kiểm tra gồm:

1.      Đồng chí Quách Hoài Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy- Trưởng đoàn.

2.      Đồng chí Trần Đức Lượng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính-Thành viên

3.       Đồng chí Đại tá Trần Thân- Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chính ủy  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh- Phó Trưởng đoàn

4.      Đồng chí Thượng tá Võ Huy Thành – Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra-Thành viên

5.      Đồng chí Thiếu tá Hà Ngọc Anh- Trợ lý Ban Tổ chức, Phòng Chính trị-Thư ký; Cùng toàn thể đảng viên, giảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm GDQP-AN, trường ĐHNT;

Đoàn Kiểm tra nghe các SQBP trình bày bản tự kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đảng viên của từng biệt phái sĩ quan từ tháng 08/2015 đến nay; Nổi bật đó là các đồng chí sĩ quan biệt phái đã khắc phục khó khăn, đoàn kết chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kịp thời, làm tốt công tác giảng dạy môn giáo dục QPAN cho sinh viên, đạt 100% chỉ tiêu; Đoàn cũng đã phân tích làm rõ những ưu khuyết điểm của từng đồng chí, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, biện pháp cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên của biệt phái sĩ quan, đồng thời Đoàn lắng nghe đề xuất, kiến nghị về những vấn đề còn bất cập, vướng mắc trong thực hiện biệt phái sĩ quan. Qua kiểm tra, đoàn cũng đã tập trung làm rõ những nội dung liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đội ngũ sĩ quan biệt phái; công tác phối hợp với đơn vị sử dụng sĩ quan biệt phái, đề ra những chủ trương, biện pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế trong thời gian tới. Trong đó chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ sĩ quan biệt phái có phẩm chất, đạo đức, lối sống, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

Một vài hình ảnh buổi làm việc của đoàn Kiểm tra:

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra năm 2018 

   Đồng chí Thượng tá Nguyễn Vắn Tiến, SQBP đọc bản tự kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên từ tháng 8/2015 đến nay


Đồng chí Thượng tá Lê Dũng Hoan, SQBP đọc bản tự kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên từ tháng 8/2015 đến nay

Bí thư Chi bộ Trung tâm GDQP-AN, cơ sở các đồng chí chí sĩ quan biệt phái tại vị, phát biểu đánh giá ưu, khuyết điểm của từng sĩ quan biệt phái thời gian các đồng chí công tác tại đơn vị. 

Đồng chí Quách Hoài Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Hiệu trưởng phát biểu và chỉ đạo buổi kiểm tra.

Lễ kết nạp đảng viên

Bài viết trước

Lễ kết nạp đảng viên
QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDQP & AN NINH

Tin tiếp theo

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDQP & AN NINH

Bài viết liên quan

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDQP & AN NINH
19/12/2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDQP & AN NINH

Nơi làm việc mới Văn phòng Trung tâm GDQPKH
23/04/2013

Nơi làm việc mới Văn phòng Trung tâm GDQPKH

Lễ kết nạp đảng viên
02/10/2019

Lễ kết nạp đảng viên