Một số hình ảnh hoạt động trong tháng 7/2022

  • 21-07-2022
  • /
  • Trung tâm QPAN
  • 1281
  • Tin tức & Sự kiện
Một số hình ảnh hoạt động trong tháng 7/2022
Một số hình ảnh:
Lễ kết nạp đảng viên

Bài viết trước

Lễ kết nạp đảng viên

Bài viết liên quan

Nơi làm việc mới Văn phòng Trung tâm GDQPKH
23/04/2013

Nơi làm việc mới Văn phòng Trung tâm GDQPKH

Lễ kết nạp đảng viên
02/10/2019

Lễ kết nạp đảng viên

Lễ kết nạp đảng viên
27/03/2018

Lễ kết nạp đảng viên

Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thành công tốt đẹp
16/10/2017

Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thành công tốt đẹp