Một số hình ảnh hoạt động trong tháng 7/2022

  • 21-07-2022
  • /
  • Trung tâm QPAN
  • 3141
  • Tin tức & Sự kiện
Một số hình ảnh hoạt động trong tháng 7/2022
Một số hình ảnh:
Lễ kết nạp đảng viên

Bài viết trước

Lễ kết nạp đảng viên
QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDQP & AN NINH

Tin tiếp theo

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDQP & AN NINH

Bài viết liên quan

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDQP & AN NINH
19/12/2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDQP & AN NINH

Nơi làm việc mới Văn phòng Trung tâm GDQPKH
23/04/2013

Nơi làm việc mới Văn phòng Trung tâm GDQPKH

Lễ kết nạp đảng viên
02/10/2019

Lễ kết nạp đảng viên

Lễ kết nạp đảng viên
27/03/2018

Lễ kết nạp đảng viên