QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDQP & AN NINH

  • 19-12-2022
  • /
  • Trung tâm QPAN
  • 1560
  • Tin tức & Sự kiện

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDQP & AN NINH

Về việc sinh viên hoàn thành chương trình môn học Giáo dục quốc phòng an ninh

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDQP & AN NINH

Chi tiết thể mới click vào liên kết bên dưới.

http://drive.google.com/drive/folders/1IgW7lyWnY_pwLYd2Uj6uyjH7AJfcnece?usp=sharing

Một số hình ảnh hoạt động trong tháng 7/2022

Bài viết trước

Một số hình ảnh hoạt động trong tháng 7/2022

Bài viết liên quan

Nơi làm việc mới Văn phòng Trung tâm GDQPKH
23/04/2013

Nơi làm việc mới Văn phòng Trung tâm GDQPKH

Lễ kết nạp đảng viên
02/10/2019

Lễ kết nạp đảng viên

Lễ kết nạp đảng viên
27/03/2018

Lễ kết nạp đảng viên