Kế hoạch giảng dạy GDQP-AN Khóa 55

  • 10-12-2013
  • /
  • Phạm Văn Hưng
  • 249
HSSV khóa 55, nhập học vào ĐHNT, đợt 1, xin mời xem lịch học các học phần Giáo dục quốc phòng, an ninh, học kỳ I, năm học 2013-2014.
Kế hoạch giảng dạy GDQP-AN Khóa 55
 Kê hoạch dạy HK2/NH 2011-2012

Bài viết trước

Kê hoạch dạy HK2/NH 2011-2012
Thông báo về việc đăng ký của sinh viên các khóa (trừ K56) vào các lớp học phần GDQP-AN được mở trong học kỳ 1 năm học 2014-2015

Bài viết tiếp theo

Thông báo về việc đăng ký của sinh viên các khóa (trừ K56) vào các lớp học phần GDQP-AN được mở trong học kỳ 1 năm học 2014-2015

Bài viết liên quan

Thông báo cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp-khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu.
06/11/2020

Thông báo cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp-khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu.

Đăng ký hoc GDQP
06/11/2020

Đăng ký hoc GDQP

Chứng chỉ hệ phi chính quy
06/11/2020

Chứng chỉ hệ phi chính quy

Chứng chỉ GDQP-AN
06/11/2020

Chứng chỉ GDQP-AN